Zoom Freddie Vase Internally Glazed
Zoom Freddie Vase

Freddie Vase

$136.90

Freddie Vase

20cm Diameter x 35cm High

Lovely vase handmade on the pottery wheel.

Internally glazed and water tight making it suitable for cut flowers

Freddie Vase Internally Glazed

Freddie Vase

$136.90